Państwowa Inspekcja Sanitarna – prawo budowlane

Państwowa Inspekcja SanitarnaPIS jako organ jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. PIS w ramach prawa budowlanego jest uprawniony przede wszystkim do przeprowadzania kontroli na etapie projektowania oraz odbioru danego budynku.
(more…)